top of page

Recht op een schrijftolk

Ben je ernstig slechthorend of doof en jonger dan 65 jaar, dan heb je in Vlaanderen recht op tolkuren.
Deze uren kosten je dan niets. Wel moet je ieder jaar opnieuw deze tolkuren aanvragen.

Er wordt een onderscheid gemaakt in uren:

 • Werkuren: aanvraag bij de VDAB: 

  • Arbeidsuren (A-uren): 10-30% van je werktijd, 

  • Uren beroepsopleiding: 100 %,

  • Sollicitatie-uren (100%)

 

 • Leefuren (L-uren): aanvraag bij het VAPH

  • 80 uren per jaar (een doofblinde heeft recht op 220 uur per jaar)

  • In te zetten bij privéaangelegenheden zoals kerkdiensten, doktersbezoek, verjaardagen, … 

 

 • Onderwijsuren (O-uren): max. 100 % van de lestijd, met de mogelijkheid om sommige uren geen tolk te nemen en bij een moeilijk vak 2 tolken (wisselen).
   

Heb je een tolkurentoekenning, dan worden de tolken rechtstreeks via het CAB uitbetaald. 

Heb je geen tolkurentoekenning? Dan kan je toch een schrijftolk aanvragen. Je kan het tolktarief dat de schrijftolk hanteert navragen bij de schrijftolk zelf.
 

Meer info? Raadpleeg de praktische folder 4 ‘Recht op tolkuren’ door CAB vzw.
 

bottom of page