top of page

Nieuws

Beste gebruikers,
 

Sinds oktober 2020 werkten we binnen de ATD met een abonnementensysteem waarbij je elk jaar telkens 5 uren afgeeft, dit werd ook doorgezet in 2021 en 2022.

We zijn blij jullie het goede nieuws te melden. 

Na overleg met de overheidsdiensten VAPH en VDAB is er unaniem beslist om het abonnementensysteem af te schaffen. Met andere woorden, jullie hoeven dit jaar 2023 en volgende jaren géén 5 uren meer afstaan om gebruik te maken van afstandstolkendienst. De overheden zullen deze tolkuren zelf financieren zonder te raken aan het tolkurenpakket van iedere individuele tolkgebruiker.

Het afstandstolkendienst blijft open van maandag tot en met vrijdag zowel in de voormiddag als in de namiddag met 2 tolken.

 

Beste groeten,

Het CAB-team

Sphere on Spiral Stairs
bottom of page