top of page

Opleiding schrijftolk

Geannuleerd 

Steeds meer doofgeworden mensen, maar ook doofgeboren kinderen met een cochleair implantaat doen beroep op een schrijftolk om de aangeboden informatie optimaal op te pikken.

Ten gevolge van Covid, het dragen van mondmaskers en het online les geven, is de vraag naar schrijftolken enorm gestegen. Er is op dit moment dan ook een groot tekort aan schrijftolken in Vlaanderen (en de verloning is de laatste jaren fel verbeterd).

Een schrijftolk noteert letterlijk wat er wordt gezegd en de tekst worden meteen getoond op het scherm van de persoon/leerling aan wie de hulp wordt geboden. Het probleem is echter dat je als schrijftolk op een gewoon toetsenbord heel moeilijk het spreektempo kan volgen. Maar met het Velotype-toetsenbord (zie foto) kan een geoefende schrijftolk drie keer zo snel schrijven als op een klassiek toetsenbord.

 

Doelgroep

Deze cursus richt zich voornamelijk tot allen die nu reeds werken als schrijftolk, maar die meer informatie willen over de taak en de huidige mogelijkheden van de schrijftolk of die graag een Velotype toestel even uitproberen, maar ook tot allen die dit in de nabije toekomst zouden willen doen. Elk begeleidingscentrum voor doven/slechthorenden zou toch enkele mensen in dienst mogen hebben met de kennis van Velotype om in te kunnen zetten als schrijftolk, net zoals ze gebarentolken in dienst hebben.

 

Locatie en tijdstip

Deze module wordt opengesteld voor externen die zich kunnen inschrijven via een creditcontract. De lessen vinden plaats op 6 woensdagavonden: 15/2, 01/3, 22/3, 19/4, 17/5 en 7/6/2022 van 18.15u tot 20.15u,

op Campus Hertogstraat, Hertogstraat 178, 3001 Heverlee (Leuven).

 

Programma

Binnen deze opleiding leer je een aantal basisvaardigheden (competenties) om als schrijftolk te kunnen functioneren en leer je vervolgens typen gebruik makend van het Velotype toetsenbord en van de bijhorende hulpmiddelen om online te tolken zoals Text on Top en Text on Tap. De lessen moeten aanzien worden als terugkomdagen, want van de deelnemers wordt verwacht dat zij via een online pakket gemiddeld 5u/week oefenen. De 6de en laatste sessie wordt een evaluatie voorzien, maar het is de bedoeling om na afloop van deze cursus zelfstandig via Velotype Academy te blijven verder oefenen om zo het tempo nog te kunnen opdrijven.

 

Lestijden

 

Lesdagen                                     Uren en inhoud

Woensdag 15 februari 2023         18.15 – 20.15u                           

                                                       Kennismaking Velotype en software Text on Top +
                                                       eerste oefeningen

 

Woensdag 01 maart 2023            18.15 – 20.15u                                                             

                                                      Praktische groepssessie

 

Woensdag 22 maart 2023            18.15 – 20.15u                                                             

                                                      De taak van de schrijftolk + praktische
                                                      groepssessie

 

Woensdag 19 april 2023              18.15 – 20.15u                                              

                                                      Rechten en plichten van schrijftolk + praktische
                                                      groepssessie

 

Woensdag 17 mei 2023                18.15 – 20.15u                                                             

                                                       Deontologie als schrijftolk + praktische
                                                        groepssessie

 

Woensdag 7 juni 2023                   18.15 – 20.15u                                                             

                                                       Korte herhaling + eindtoets

 

Kostprijs 

Deelnemers betalen € 302. Dit omvat:

-de verplichte vaste inschrijvingskost voor een creditcontract in de Banaba-opleiding + de inschrijvingskost voor één module van 4 studiepunten.

-6 lessen van 2 uur

-huur van een Velotype toetsenbord. Elke deelnemer krijgt voor de volledige lesperiode de beschikking over een Velotype toetsenbord om ook buiten de groepssessies te oefenen. Nadien kan een Velotype toetsenbord gehuurd of aangekocht worden.

-De toetsenborden worden, voor de duur van de cursus, gratis ter beschikking gesteld door de Hogeschool UCLL. Er dient dus vanaf geen huur voor betaald te worden.

 

Nadien kun je eventueel een toestel huren of aankopen. Hierover ontvang je informatie tijdens de cursus.

 

Inschrijven

Online inschrijven via de website van UCLL kan voorlopig nog niet, maar je kan inschrijven via de website van de UCLL . Voor meer informatie kun en een email te sturen naar Leo De Raeve via:  info@onici.be of leo.deraeve@ucll.be

Denk eraan: er zijn maximaal 10 plaatsen beschikbaar.

 

Getuigschrift / Creditbewijs

Wie slaagt voor de eindtoets ontvangt een getuigschrift met vermelding van het aantal gevolgde sessies en de prestatie tijdens de eindevaluatie, en een UCLL-creditbewijs voor 4 studiepunten voor het opleidingsonderdeel ‘Schrijftolk’ (BUCLL-MCB48B) van de Banaba Buitengewoon onderwijs.

bottom of page