top of page

Wie zijn wij?

Na vele jaren iets op poten te willen zetten en af en toe met enkele schrijftolken samen te komen waren we op zoek naar een formelere aangelegenheid. Uiteindelijk komen in juni 2018 enkele geëngageerde schrijftolken en tolkgebruikers bij elkaar. Na deze eerste kennismaking werd in augustus 2018 de ‘Vlaamse Schrijftolkenvereniging’ en afgekort ‘VSV’ tot leven geroepen. 

De Vlaamse Schrijftolkenvereniging wil de spreekbuis zijn van de schrijftolken om hen meer rechtszekerheid en werkcomfort te bieden, hen te erkennen in hun professionaliteit en te betrekken bij de realisatie en de verdere professionalisering van het beroep: schrijftolken.
 

Verwezenlijkingen 

Dankzij onze aanwezigheid bij vergaderingen met de verschillende ministeries hebben we volgende zaken qua rechtszekerheid al kunnen bereiken:

  • uitgesteld tolken van bijv. filmpjes,

  • verhoging uurloon en

  • kilometervergoeding.

We proberen er ook voor te zorgen dat schrijftolken meer contact hebben met elkaar en zo goede praktijken en ervaringen kunnen uitwisselen.

bottom of page