top of page
Vrouw die buitenshuis werkt

Waar komen we vandaan?

De Vlaamse Schrijftolken Vereniging (VSV)

Na vele jaren iets op poten te willen zetten, af en toe met enkele schrijftolken samen te komen waren we op zoek naar een formelere aangelegenheid. Uiteindelijk komen in juni 2018, op vraag van Siegrid Leurs (schrijftolk en voormalige voorzitter van de BVGT), tolkgebruikster Sarah Verbeke, een aantal schrijftolken, de directeur van het CAB(Dirk De Witte) en de voorzitster van de BVGT (Eline Devoldere) bij elkaar.
Na deze eerste kennismaking werd in augustus 2018 samengezeten met de groep schrijftolken die zich engageren tot het stichten van een vereniging met de naam

“Vlaamse Schrijftolkenvereniging” en afgekort genaamd “VSV”.
 

Missie:

De Vlaamse Schrijftolkenvereniging is de spreekbuis van de aangesloten schrijftolken om hen meer rechtszekerheid en werkcomfort te bieden, hen te erkennen in hun professionaliteit en te betrekken bij het uitrollen van kwalitatieve schrijftolken.

De VSV ijvert dan ook voor kwaliteitsvolle schrijftolken ontsproten uit kwaliteitsvolle opleidingen.

We verdedigen de belangen van de schrijftolken en ijveren voor een verbetering van het statuut en de werkomstandigheden.

Op deze principes bouwen we onze verdere werking uit.
 

Hoe willen we hieraan werken?

In een eerste fase zijn we van oordeel dat een goede sensibilisering een must is. Deze sensibilisering moet zich richten naar de gebruikers, naar het grote publiek, naar al wie met doven en slechthorende te maken heeft.
Zodat iedereen weet:

1. Dat er schrijftolken bestaan

2. Dat men weet hoe men met een schrijftolk omgaat

3. Waarom een schrijftolk aanwezig is, zodat er begrip groeit naar de gebruiker en naar de schrijftolk

4. Dat het tolkbewustzijn van horende personen de gebruiker ten goede komt
 

Het volgen van een opleiding/modules in hoge scholen is belangrijk om de competenties van (toekomstige) schrijftolken te verhogen (vlot typen, kennis doven en slechthorenden, deontologie schrijftolken, technische aspecten van het zelfstandig zijn). Het is dan ook belangrijk dat wij met de VSV als “ervaringsdeskundigen” samen met de hogescholen het aanbod hiervan kunnen bespreken en op punt stellen.

bottom of page